Mineraalpindadele, fassaadid - FORSILAN

FORSILAN Vesidispersioon-silikoonvärv fassaadile

Teave

  • Toodet võib toonida
  • Vesidispersioonvärvid
  • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
  • Toode on kasutatav välistöödeks
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 1 tund
  • Värvi pakend 3.6 l, 9 l
  • Värvikulu 7÷9 m²/l

Vesidispersioon-silikoonvärv. Värv moodustab ilmastikukindla katte, millel on kõrge auruläbilaskvus, kuid mis on samal ajal hüdrofoobne. See kergendab gaasilise niiskuse (veeauru) aurumist värvitud pinnalt läbi katte atmosfääri, raskendades samas kondenseerunud niiskuse (vee) imendumist värvitud pinda. Hoonete ja rajatiste betoonist ja krohvitud pindade värvimiseks välistingimustes. Baas АS (valge põhivärv) – toonitakse teatud toonivarjundite valikus (vastav värvikaart). 

KRUNTIMINE:

Uusi betoonitud ja krohvitud betoonpindu võib värvida mitte varem kui 1–2 kuu pärast. Betoonpinnalt tuleb enne eemaldada lubjapiim.  Varem värvitud pindadelt tuleb eemaldada vana kooruv värv ja mustus. Värvi FORSILAN ei soovitata kasutada varem silikaatvärviga kaetud pinna värvimiseks. Krohvitud ja betoonpinnad kruntimiseks sobib FORSILAN BASE, mis on lahjendatud veega vahekorras 1:4 (betoonile) kuni 1:9 (krohvi jaoks). Kruntimisvahend kantakse peale pintsli või harjaga kahe kihina, meetodil „märg märjale“. Kruntimisvahendi töölahuse kogukulu on 0,5–2 m2/l krohvitud pinnale; 2–4 m2/l betoonpinnale. Pinda võib värvida mitte varem kui 12 tundi pärast kruntimist.

KASUTAMINE:

Enne värvi FORSILAN kasutamist tuleb seda segada ja vajaduse korral lahjendada kuni tööviskoossuseni veega kuni 10% mahust. Värv kantakse peale pintsli või rulliga 1–2 kihis. Värvida võib  õhutemperatuuril +5 ºС kuni +25 ºС ja suhtelise õhuniiskuse juures mitte üle 80%. Kuivamisaeg enne järgmise kihi pealekandmist peab olema vähemalt 12 tundi.

Olete tellinud uudiskirja.