Pahtlid - LUKSOPLAST F

LUKSOPLAST F Viimistluspahtel

Teave

  • Toode on kasutatav sisetöödeks
  • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Kuivamisaeg 2 tundi
  • Värvi pakend 15 kg, 1.5 kg, 7.5 kg
  • Värvikulu 1.5÷2.0 kg/m²

Peeneteraline vesidispersioon-akrüülpahtel mineraalsete aluspindade (krohv, kipskartong, betoon jm) ebatasasuste viimistlemiseks siseruumides. Võib kasutada väikeste ebatasasuste korral (jätkukohad, praod, lohud) nii kohttasandamiseks kui ka terve pinna katmiseks. Moodustab tugeva, valge värvusega ja hästi lihvitava pinna.

KASUTAMINE:

Lihvimiseks soovitatakse kasutada keskmise teralisusega lihvpaberit (näiteks nr 150 või 180). Enne kasutamist tuleb pahtlit segada. Kantakse pahtlilabida abil puhtale kuivale tolmuvabale aluspinnale kuni 2 mm paksuse kihina. Pahtli pealkandmise ja kuivamise ajal peab pahteldatava pinna ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema +5 kuni +30˚С. Suhteline õhuniiskus kuni 85%. Pahtli kuivamisaeg temperatuuri juures +20±2˚С on 1 mm kihipaksuse juures 2 tundi. Pahtli keskmine kulu 1mm-se kihi pealekandmise korral on 1,5–2,0 kg/m2. Tööriistad on veega pestavad. Krohvipindade lihvimisel lihvpaberiga vältida tolmu sissehingamist. Kasutada individuaalseid hingamisteede, silmade, näonaha ja käte kaitsevahendeid (prillid, kindad jmt). Säilitada temperatuuril mitte alla 0°C.

Olete tellinud uudiskirja.