Mineraalpindadele, fassaadid - FORSILAN BASE

FORSILAN BASE Kruntimisvahend

Teave

  • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
  • Toode on kasutatav välistöödeks
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 2-5 tundi; 12 tundi (ülevärvimiseni)
  • Värvi pakend 1 l
  • Värvikulu 0.5÷2 m²/l (krohv); 2÷4 m²/l (betoon ja tellised) (kulu on toodud valmissegu kohta)

Kontsentreeritud silikoondispersioon-kruntimisvahend. Annab töödeldavale pinnale hüdrofoobsed omadused ja säilitab auru läbilaskvuse, st raskendab vee imendumist töödeldud pinda, kuid samal ajal ei takista gaasilise niiskuse (veeauru) väljumist läbi pinna atmosfääri. Vahendiga FORSILAN BASE töötlemise tulemusena väheneb järsult pinna võime imada vett. Tänu sellele vähenevad vee imendumise ja liikumisega seotud negatiivsed nähtused, nagu soola- ja mustusekogumike teke. FORSILAN BASE tungib sügavale pinda, tagades kindla ja pikaajalise kaitse.

- Mineraalkrohviga kaetud pindade ja betoonpindade kruntimine enne nende värvimist auru läbilaskvate vesidispersioonvärviga FORSILAN.

- Niisuguste betoonist konstruktsioonielementide ja lubjakivitellistest müüride, poorsete kivipindade (näiteks liivakivi) hüdrofoobseks muutmine, mida edaspidi ei värvita.

Ei soovitata kasutada tiheda (mittepoorse) struktuuriga kivipinna puhul (poleeritud graniit, marmor jt). Kasutatakse üksnes vertikaalsete pindade hüdrofoobseks muutmiseks.

KASUTAMINE:

Värskeid betoon- ja krohvitud pindu võib vahendiga FORSILAN BASE katta mitte varem kui 1–2 kuu pärast. Betoonpinnalt peab enne olema eemaldatud lubjapiim.

Aknaraamid ja muud elemendid, mis pole ette nähtud vahendiga FORSILAN BASE katmiseks, tuleb enne katta polüetüleenkilega.

Enne kasutamist lahjendada vahendit veega järgmises vahekorras: 1 osa vahendit FORSILAN BASE 4 osa vee kohta betoonpindade töötlemiseks; 1 osa vahendit FORSILAN BASE 9 osa vee kohta krohvitud pindade, tellismüüri, samuti kivipindade töötlemiseks. Vahend kantakse ettevalmistatud puhtale ja kuivale pinnale pintsli või harjaga kahe rikkaliku, pinda küllastava kihina meetodil „märg märjale“ õhu- ja pinnatemperatuuril mitte alla +5 ºС ja suhtelise õhuniiskusega mitte üle 80%. Pärast töötlemist ei tohi pinnale 12 tunni jooksul vihma sadada.

Töödeldud pindu võib värvida 12 tunni pärast.

Olete tellinud uudiskirja.