Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Instrukcija epoksīda grunts Epoprim izmantošanai betona grīdu krāsošanai

Telpās vai arī no tieša saules starojuma pasargātos atmosfēras apstākļos (piemēram, zem nojumes) ekspluatējamu betona grīdu krāsošanai ieteicams izmantot divkomponentu epoksīda grunti EPOPRIM.  Vienlaicīgi var tikt krāsotas gan betona virsmas, gan arī virsmas metāla daļas. Rezultātā iegūstam cietu nodilumizturīgu pārklājumu ar labu izturību pret dažādu ķīmisko reaģentu iedarbību, tajā skaitā pret atšķaidītu sārmu un vāju skābju šķīdumiem, šķīdinātājiem, benzīnu, eļļām u.c.

Ieteicamā krāsošanas tehnoloģija:

1. VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, bez putekļiem un jebkāda veida netīrumiem. No metāla daļām jānotīra rūsa. Betonam jābūt viendabīgam un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas un tml.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt grunts EPOPRIM adhēziju pret betona virsmu. Gadījumos kad precīzs krāsojamā betona sastāvs nav zināms nepieciešams veikt grunts EPOPRIM pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu mehānisku adhēzijas kontroli. Betona absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4 %.

Svaigu betona virsmu cietēšanas laikam pirms grunts EPOPRIM uzklāšanas jābūt ne mazākam par 28 dienām. Dažos gadījumos (zemas temperatūras apstākļos, krāsojot īpaši biezas svaiga betona pamatnes, ar lielām gaisa mitruma svārstībām un tml.) var būt nepieciešama izturēšana līdz 60 dienām. Jānotīra kaļķa piens (ieteicami ar mehāniskiem līdzekļiem). Detalizētāka informācija par betona virsmu sagatavošanu krāsošanai ir pieejama www.rilak.lv  mājaslapā, sadaļā Betona virsmu sagatavošana krāsošanai.

2. VIRSMU GRUNTĒŠANA  

Gruntēšanai izmanto EPOPRIM pamatkomponentes maisījumu ar EPOPRIM cietinātāju svara attiecībā 100:18 un sekojošu atšķaidīšanu ar šķīdinātāju 646 vai 647 (10 – 15 svara %  vai 15 — 20 tilpuma % ).  EPOPRIM pamatkomponenti rūpīgi samaisa ar cietinātāju EPOPRIM un iztur 30-40 minūtes 20 °C temperatūrā līdz epoksīda reakcijas sākumam. Tad pievieno vienu no šķīdinātājiem un maisa 5 minūtes. Šādi sagatavots gruntēšanas sastāvs ir gatavs lietošanai.

Gruntēšanas maisījumu uzklāj ar veltnīti vai otu vienmērīgā kārtā panākot virsmas piesātināšanu. Gruntēšanas maisījuma žūšanas laiks ir 8 stundas 20°C temperatūrā vai arī 12 stundas +10°C temperatūrā.  Gruntēšanas maisījuma dzīvotspējas laiks ir 10 stundas +20°C temperatūrā vai arī 16 stundas +10°C temperatūrā.  Gatavā maisījuma patēriņš ir 7 – 10 m²/ l (100 – 150 g/m² ). Gruntēšanas maisījums  EPOPRIM ir ugunsbīstams. To nosaka tā sastāvā izmantotie šķīdinātāji. Darba laikā aizliegts smēķēt un izmantot atklātu uguni. Telpā kurā tiek veikti krāsošanas darbi jābūt nodrošinātai labai gaisa apmaiņai (ventilācijai). Stradājošajam personālam jāizmanto elpošanas orgānu, acu un ādas aizsarglīdzekļi. Darba instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju 646 vai 647.

3. VIRSKĀRTAS UZKLĀŠANA

Virskārtai izmanto grunts  EPOPRIM pamatkomponentes un cietinātāja EPOPRIM maisījumu svara attiecībā 100:18. Pieļaujama atšķaidīšana līdz optimālai darba viskozitātei ar šķīdinātāju 646 vai 647 daudzumā līdz 15 %.  EPOPRIM pamatkomponenti rūpīgi samaisa ar cietinātāju EPOPRIM un iztur 30-40 minūtes 20 °C temperatūrā līdz epoksīda reakcijas sākumam. Nepieciešamības gadījumā pievieno šķīdinātāju 646 vai 647. EPOPRIM virskārtu atļauts uzklāt : 12 stundas pēc gruntēšanas, ja gaisa temperatūra ir  20°C , bet ne vēlāk par 72 stundām vai arī 18 stundas pēc gruntēšanas, ja gaisa temperatūra ir + 10°C , bet ne vēlāk par 96 stundām.  Materiāla patēriņš būs atkarīgs no izvēlētā slāņa biezuma, kā arī no virsmas reljefa. Vidējais patēriņš ir 6 – 8 m² / l  (120 – 170 g/m²). Darba instrumenti – ota vai veltnītis. Darba instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju 646 vai 647. Darba laikā aizliegts smēķēt un izmantot atklātu uguni.  Telpā jābūt nodrošinātai labai gaisa apmaiņai. Lietot elpošanas orgānu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22