Specializētie līdzekļi - DEKORSAND

DEKORSAND Minerāla pildviela

Informācija

  • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
  • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Fasejums 15 kg, 6 kg

DEKORSAND  ir minerāla pildviela, kas paredzēta reljefu dekoratīvo pārklājumu iegūšanai, lietojot to kopā ar krāsām betona, ķieģeļu un apmestu virsmu apdarei. Tiek izgatavota divu smalkuma pakāpju pildviela:

- smalkā frakcija         0,2÷0,5 mm;

- rupjā frakcija             1,0÷1,5 mm.

Iekšdarbos tiek samaisīta ar krāsām MOVILAT 4, 7, 12, 25, MOVILAT BASE.  Ārdarbos - ar fasāžu krāsu FORAKRIL.

Sajaucamo produktu attiecības dotas tabulā:

Krāsas

nosaukums

DEKORSAND frakcijas

0,2 ÷ 0,5 mm

1,0 ÷ 1,5 mm

DEKORSAND

izlietojums uz

1 L   krāsas

maisījuma patēriņš,

m2/l

(g/m2)

DEKORSAND

izlietojums uz

1 L  krāsas

maisījuma patēriņš,

m2/l

(g/m2)

MOVILAT 4, 7, 12, 25 vai fasāžu FORAKRIL

0,40÷0,60 kg

(0,30 ÷ 0,40 l)

5÷7

(260÷360)

1,00÷2,50 kg

(0,70÷1,80 l)

1÷2

(1150÷2300)

MOVILAT BASE vai

FASOLITE

0,30÷0,50 kg

( 0,20÷0,35 l )

4÷6

(300÷450)

0,80÷2,00 kg

(0,60÷1,40 l)

1÷2

(1050÷2100)

 

DEKORSAND  izlietotais daudzums un gatavā maisījuma patēriņš atkarīgs arī no vēlamā dekoratīvā efekta un uzklāšanas metodes.

LIETOŠANA:

Pārklājamās virsmas ieteicams iepriekš izlīdzināt ar apmešanai vai špaktelēšanai paredzētiem materiāliem un gruntēt ar MOVILAT BASE, veicot iekšdarbus, jeb FORAKRIL BASE, veicot ārdarbus. Gruntēšanu veikt saskaņā ar šo materiālu lietošanas instrukcijām.

 Izgatavoto maisījumu uzklāj uz sagatavotās virsmas ar špakteli jeb apmetuma izlīdzināšanas lāpstiņu. Maisījumu ar smalko DEKORSAND frakciju - 0,2÷0,5 mm, var uzklāt arī ar garšķiedru veltnīti jeb otu. Instrumenta izvēle atkarīga no vēlamā dekoratīvā efekta. Darba gaitā maisījums periodiski jāsamaisa.

Pirms lielu laukumu pārklāšanas ieteicams veikt  izvēlētās uzklāšanas metodes pārbaudi.

Strādājot ar rupjās frakcijas pildvielu (1,0÷1,5 mm) iespējama uznestā pārklājuma nostiprināšana ar tāda paša krāsu toņa krāsas kārtu, kāda tika izmantota maisījuma izgatavošanai.

Uzklāšanas nosacījumi un maisījuma žūšanas laiks atbilst izmantotās krāsas raksturojumam.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.