Metāla virsmām - EPOPRIM

EPOPRIM Pretkorozijas epoksīda grunts metālam

Informācija

  • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
  • Produkts paredzēts lietošanai ārdarbos
  • Divkomponentu produkts, pirms lietošanas nepieciešama sastāvdaļu sajaukšana
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
  • Pieļaujama krāsošana ar pulverizātoru
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 4 h
  • Fasejums 1.1 l (1.5 kg), 3.3 l (4.5 kg), 11 l (15 kg)
  • Patēriņš 6÷12 m²/l

Divkomponentu epoksīda grunts ar lielisku adhēziju pret dažādām metāla virsmām.  Pateicoties efektīvu pretkorozijas pigmentu iekļaušanai tās sastāvā, nodrošina ilglaicīgu krāsotās virsmas aizsardzību pret koroziju. Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda, cinkotu un alumīnija virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažāda tipa emaljām. Iekštelpās, kā arī ārdarbos, krāsojot objektus, kas nav pakļauti intensīvai saules radiācijai (piemēram, zem nojumes), var tikt izmantota kā patstāvīgs pārklājums ar augstu cietību, nodilumizturību un ķīmisko izturību pret atšķaidītiem sārmu un vāju skābju šķīdumiem, kā arī šķīdinātājiem, benzīnu, eļļām u.c. ķīmiskām vielām. Kā virskārtas emaljas ieteicams izmantot poliuretāna emalju URETOP vai epoksīda grunti-emalju EPOTOP 50. Alkīdu un uretānalkīdu emalju izmantošana nav pieļaujama.

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas grunts pusfabrikātu rūpīgi samaisa un pievieno cietinātāju: uz 100 svara daļām pusfabrikāta – 18 svara daļas cietinātāja. Pēc rūpīgas samaisīšanas grunts jāiztur līdz izmantošanai 45 minūtes. Nepieciešamības gadījumā grunti atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju 646: 5-15% – uzklājot ar otu vai veltnīti; 10–20% – uzklājot ar pulverizatoru; 0-10% – uzklājot ar bezgaisa smidzināšanas iekārtām. Tērauda virsmas.  No krāsojamās virsmas iepriekš jānotīra rūsa un netīrumi, izmantojot abrazīvo metāla apstrādi (ar smilšu vai skrošu strūklu, rokas mehānisko apstrādi) līdz tīrības pakāpei Sa 2 ½ vai St 3. Cinkotas un alumīnija virsmas pirms gruntēšanas jāattauko, viegli jāapstrādā ar smalku smilšpapīru vai vieglu abrazīvo strūklu, jānomazgā ar 5% amonjaka ūdens šķīdumu un jānožāvē. Grunti uzklāj 1–2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Grunts uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10ºC. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. 

Instrukcija epoksīda grunts Epoprim izmantošanai betona grīdu krāsošanai

Telpās vai arī no tieša saules starojuma pasargātos atmosfēras apstākļos (piemēram, zem nojumes) ekspluatējamu betona grīdu krāsošanai ieteicams izmantot divkomponentu epoksīda grunti EPOPRIM.  Vienlaicīgi var tikt krāsotas gan betona virsmas, gan arī virsmas metāla daļas. Rezultātā iegūstam cietu nodilumizturīgu pārklājumu ar labu izturību pret dažādu ķīmisko reaģentu iedarbību, tajā skaitā pret atšķaidītu sārmu un vāju skābju šķīdumiem, šķīdinātājiem, benzīnu, eļļām u.c.

Ieteicamā krāsošanas tehnoloģija:

1. VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, bez putekļiem un jebkāda veida netīrumiem. No metāla daļām jānotīra rūsa. Betonam jābūt viendabīgam un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas un tml.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt grunts EPOPRIM adhēziju pret betona virsmu. Gadījumos kad precīzs krāsojamā betona sastāvs nav zināms nepieciešams veikt grunts EPOPRIM pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu mehānisku adhēzijas kontroli. Betona absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4 %.

Svaigu betona virsmu cietēšanas laikam pirms grunts EPOPRIM uzklāšanas jābūt ne mazākam par 28 dienām. Dažos gadījumos (zemas temperatūras apstākļos, krāsojot īpaši biezas svaiga betona pamatnes, ar lielām gaisa mitruma svārstībām un tml.) var būt nepieciešama izturēšana līdz 60 dienām. Jānotīra kaļķa piens (ieteicami ar mehāniskiem līdzekļiem). Detalizētāka informācija par betona virsmu sagatavošanu krāsošanai ir pieejama www.rilak.lv  mājaslapā, sadaļā Betona virsmu sagatavošana krāsošanai.

 

2. VIRSMU GRUNTĒŠANA  

Gruntēšanai izmanto EPOPRIM pamatkomponentes maisījumu ar EPOPRIM cietinātāju svara attiecībā 100:18 un sekojošu atšķaidīšanu ar šķīdinātāju 646 vai 647 (10 – 15 svara %  vai 15 — 20 tilpuma %).  EPOPRIM pamatkomponenti rūpīgi samaisa ar cietinātāju EPOPRIM un iztur 30-40 minūtes 20 °C temperatūrā līdz epoksīda reakcijas sākumam. Tad pievieno vienu no šķīdinātājiem un maisa 5 minūtes. Šādi sagatavots gruntēšanas sastāvs ir gatavs lietošanai.

Gruntēšanas maisījumu uzklāj ar veltnīti vai otu vienmērīgā kārtā panākot virsmas piesātināšanu. Gruntēšanas maisījuma žūšanas laiks ir 8 stundas 20°C temperatūrā vai arī 12 stundas +10°C temperatūrā.  Gruntēšanas maisījuma dzīvotspējas laiks ir 10 stundas +20°C temperatūrā vai arī 16 stundas +10°C temperatūrā.  Gatavā maisījuma patēriņš ir 7 - 10 m²/ l (100 - 150 g/m²). Gruntēšanas maisījums  EPOPRIM ir ugunsbīstams. To nosaka tā sastāvā izmantotie šķīdinātāji. Darba laikā aizliegts smēķēt un izmantot atklātu uguni. Telpā kurā tiek veikti krāsošanas darbi jābūt nodrošinātai labai gaisa apmaiņai (ventilācijai). Stradājošajam personālam jāizmanto elpošanas orgānu, acu un ādas aizsarglīdzekļi. Darba instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju 646 vai 647.

 

3. VIRSKĀRTAS UZKLĀŠANA

Virskārtai izmanto grunts  EPOPRIM pamatkomponentes un cietinātāja EPOPRIM maisījumu svara attiecībā 100:18. Pieļaujama atšķaidīšana līdz optimālai darba viskozitātei ar šķīdinātāju 646 vai 647 daudzumā līdz 15 %.  EPOPRIM pamatkomponenti rūpīgi samaisa ar cietinātāju EPOPRIM un iztur 30-40 minūtes 20 °C temperatūrā līdz epoksīda reakcijas sākumam. Nepieciešamības gadījumā pievieno šķīdinātāju 646 vai 647. EPOPRIM virskārtu atļauts uzklāt: 12 stundas pēc gruntēšanas, ja gaisa temperatūra ir  20°C , bet ne vēlāk par 72 stundām vai arī 18 stundas pēc gruntēšanas, ja gaisa temperatūra ir + 10°C , bet ne vēlāk par 96 stundām.  Materiāla patēriņš būs atkarīgs no izvēlētā slāņa biezuma, kā arī no virsmas reljefa. Vidējais patēriņš ir 6 - 8 m²/l  (120 - 170 g/m²). Darba instrumenti – ota vai veltnītis. Darba instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju 646 vai 647. Darba laikā aizliegts smēķēt un izmantot atklātu uguni.  Telpā jābūt nodrošinātai labai gaisa apmaiņai. Lietot elpošanas orgānu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

 

Uzdot jautājumu

Vērtīgie padomi

Metālu pretkorozijas aizsardzība

Metālu pretkorozijas aizsardzība mūsdienās ir viens no svarīgākajiem tehniski ekonomiskajiem uzdevumiem. Šis uzdevums ir būtisks praktiski jebkurā cilvēka darbības sfērā. Uz doto brīdi pasaulē eksistē tikai 30 % no visa metāla, ko savas darbības laikā ir izgatavojusi cilvēce. Pārējie ...

Lasīt vairāk…

Pārklājuma kalpošanas laiks

Atbilstoši Eiropā pieņemtajām normām(standarts ISO 12944-1), aizsargpārklājumu kalpošanas ilgums tiek iedalīts trijās kategorijās: zems(L) - 2÷5 gadi vidējs(M) - 5÷15 gadi augsts(H) – vairāk par 15 gadiem. KM ražotāji un patērētāji iepri...

Lasīt vairāk…

Pārklājuma ekspluatācijas apstākļi

Visbiežāk izmantojamais standarts(ISO 12944-2) nosaka 6 aizsargpārklājuma ekspluatācijas apstākļu pamatkategorijas.    Ekspluatācijas apstākļu apraksts Ekspluatācijas apstākļu kategorija  (vides korozijas aktivitāte)...

Lasīt vairāk…

Cinkotu virsmu sagatavošana krāsošanai

Cinkošana ir viena no visplašāk izmantotām metodēm tērauda virsmu aizsardzībai pret koroziju. Šī iemesla dēļ praksē pietiekami bieži jāsaduras ar uzdevumu veikt cinkotu virsmu krāsošanu, kas tiek veikta ar nolūku piešķirt virsmai vēlamo dekoratīvo izsk...

Lasīt vairāk…

Krāsojamās virsmas stāvoklis

Metāla virsmas stāvoklim kopā ar izvēlēto krāsošanas materiālu īpašībām ir noteicošā loma aizsargpārklājuma kalpošanas ilgumam. Ilgu pārklājuma kalpošanas laiku varēs prognozēt tikai tad, ja krāsojamā virsma būs rūpīgi sagatavota. Pirms krāsošana...

Lasīt vairāk…

Instrukcija epoksīda grunts Epoprim izmantošanai betona grīdu krāsošanai

Telpās vai arī no tieša saules starojuma pasargātos atmosfēras apstākļos (piemēram, zem nojumes) ekspluatējamu betona grīdu krāsošanai ieteicams izmantot divkomponentu epoksīda grunti EPOPRIM.  Vienlaicīgi var tikt krāsotas gan betona virsmas, gan arī virsmas metāla daļas. Rezu...

Lasīt vairāk…

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.