Metālu pretkorozijas aizsardzība

Metālu pretkorozijas aizsardzība

Jautāt specialistam

Metālu pretkorozijas aizsardzība

Metālu pretkorozijas aizsardzība mūsdienās ir viens no svarīgākajiem tehniski ekonomiskajiem uzdevumiem. Šis uzdevums ir būtisks praktiski jebkurā cilvēka darbības sfērā. Uz doto brīdi pasaulē eksistē tikai 30 % no visa metāla, ko savas darbības laikā ir izgatavojusi cilvēce. Pārējie miljardi tonnu ir izgaisuši, galvenokārt, korozijas dēļ. Attīstītās pasaules valstis cīņai ar koroziju gadā patērē līdz 4% no iekšzemes kopprodukta. Vispārzināms ir tas fakts, ka galvenais metāla virsmu pretkorozijas aizsardzības veids ir to krāsošana ar pretkorozijas gruntīm un krāsām.

Pašsaprotami, ka metāla virsmu aizsardzībai paredzēto KM izvēlei jābūt stingri pamatotai. 

Lai izdarītu izvēli, būtiskākie kritēriji ir: 

  • nepieciešamais pārklājuma kalpošanas ilgums 
  • pārklājuma ekspluatācijas apstākļi 
  • krāsojamās virsmas veids 
  • krāsojamās virsmas stāvoklis 
  • krāsošanas apstākļi 
  • krāsošanas izmaksas, kuras sastāv no paöa KM cenas un izdevumiem, kas saistīti ar virsmas sagatavošanas darbiem un pašu krāsošanas procesu 
  • krāsotās virsmas nepieciešamās dekoratīvās īpašības. 

Lai varētu argumentēti pieņemt optimālo lēmumu, jāņem vērā visi iepriekšminētie faktori. Ņemot vērā to, ka patērētājam ne vienmēr ir vispusēja un pilnīga informācija par aizsargājošajiem KM, RILAK speciālisti sagatavoja  informatīvo biļetenu. Šī informācija palīdzēs patērētājam izdarīt pareizo aizsardzības KM izvēli no RILAK ražoto KM sortimenta. Pārējās sadaļās tiks apskatīti iepriekšminētie faktori, katrs atsevišķi, ņemot vērā to sarežģītību, neviennozīmību, kā arī to ciešo savstarpējo saistību. 

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.