Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ALMIOKS

Dekoratīva alkīda emalja
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 12 h
Fasējums 0.45, 0.9
Patēriņš 6 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

ALMIOKS – dekoratīva alkīda emalja, kas veido tumši pelēku sudrabotu pārklājumu un pēc savas struktūras atgādina novecojušas kaltas dzelzs virsmu. Paredzēta āra apstākļos un telpās ekspluatējamu iepriekš gruntētu metāla virsmu dekoratīvai apdarei. Īpaši ieteicama tērauda sētu, režģu, žogu, margu, stabu u.c. dekoratīvai apdarei.

Pirms krāsošanas tērauda virsmām noteikti jābūt nogruntētām ar kādu no gruntīm:  GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER. Pirms lietošanas ALMIOKS rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL, pievienojot 0 – 4 tilpuma % veicot uzklāšanu ar otu vai veltnīti. Šos pašus šķīdinātājus izmanto darba instrumentu tīrīšanai. ALMIOKS uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Uzklāj uz gruntētām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1 – 2 kārtās, ja gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85%. Emaljas patēriņš – 6-10 m²/l vienai kārtai. Žūšanas laiks (20±2)ºC  temperatūrā – ne vairāk par 12 stundām.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un ksilolu (izomēru maisiījumu).  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju.

 Pieļaujamā GOS satura robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/d): 300 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 300 g/l.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

ALMIOKS – dekoratīva alkīda emalja, kas veido tumši pelēku sudrabotu pārklājumu un pēc savas struktūras atgādina novecojušas kaltas dzelzs virsmu. Paredzēta āra apstākļos un telpās ekspluatējamu iepriekš gruntētu metāla virsmu dekoratīvai apdarei. Īpaši ieteicama tērauda sētu, režģu, žogu, margu, stabu u.c. dekoratīvai apdarei.

Lietošana

Pirms krāsošanas tērauda virsmām noteikti jābūt nogruntētām ar kādu no gruntīm:  GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER. Pirms lietošanas ALMIOKS rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL, pievienojot 0 – 4 tilpuma % veicot uzklāšanu ar otu vai veltnīti. Šos pašus šķīdinātājus izmanto darba instrumentu tīrīšanai. ALMIOKS uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Uzklāj uz gruntētām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1 – 2 kārtās, ja gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85%. Emaljas patēriņš – 6-10 m²/l vienai kārtai. Žūšanas laiks (20±2)ºC  temperatūrā – ne vairāk par 12 stundām.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Satur vaitspirtu un ksilolu (izomēru maisiījumu).  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur etilmetilketoksīmu un kobalta bis-(2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju.

 Pieļaujamā GOS satura robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/d): 300 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 300 g/l.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
ALMIOKS
6 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22