Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DUST PRIMER

Dziļas piesūcināšanas putekļus saistoša grunts
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 1 h
Fasējums 1L, 5 L, 10 L
Glabāt virs 5 ºC
Patēriņš 7 - 10 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana
  • Izmantojama ārdarbos un iekšdarbos
  • Ar putekļus saistošu efektu
  • Uzlabo krāsotās virsmas izturību
  • Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma bezkrāsas putekļus saistoša grunts uz akrilātu dispersijas bāzes. Efektīvi saista putekļus kas palikuši uz virsmām no iepriekšējām celtniecības darbu stadijām. Samazina nokrāsoto virsmu ūdens uzsūkšanas spēju, kā arī uzlabo turpmāko pārklājuma kārtu adhēziju. Samazina izmantojamo krāsu patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Izmantojama iekšdarbos un ārdarbos. Paredzēta putekļu saistīšanai uz betona, ķieģeļu, apmestu, ģipškartona un citām minerālām virsmām atvieglojot to turpmāko krāsošanu.  Nogruntēto virsmu apdarei ieteicamās krāsas :

– iekšdarbiem :  ūdens dispersiju krāsas Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, MOVILAT BASE, MOVILAT PRIMER, MOVILAT 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, 7, Movilat Anti-Bacterial,  ENAMEL AQUA UNIVERSAL ;

–  ārdarbiem :  ar ūdeni atšķaidāmā krāsa Forakril, kā arī krāsa Fasolite uz šķīdinātāju bāzes.

Veicot betona un apmestu virsmu apdari iekšdarbos vai arī tādu celtniecības konstrukciju apdari kas nav pakļautas nelabvēlīgu atmosfēras faktoru iedarbībai grunts var kalpot kā patstāvīgs pārklājums. Vienlaicīgi tiek uzlabota virsmas izturība un piešķirtas hidrofobas īpašības.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Krāsa:bezkrāsas
Žūšanas laiks +20 ºC 

temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu  50 %

1 stunda
Negaistošo vielu masas daļa, %10,0 ± 1,5
Patēriņš vienai kārtai:7 – 10 m²/l
Šķīdinātājs:Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:Ota, veltnītis vai pulverizators.
Glabāšanas laiks:36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā  temperatūrā virs +50C.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No stipri putekļainām virsmām nepieciešama iepriekšēja putekļu notraukšana ar piemērotas sukas palīdzību. No jaunām betona virsmām jānotīra t.s. kaļķa piens. ( skat. atsevišķu  instrukciju par betona virsmu sagatavošanu krāsošanai).

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Grunts ir gatava lietošanai un atšķaidīšana nav nepieciešama.

UZKLĀŠANA:

Uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru uzklāj  1-2 kārtas. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5ºC. Relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni .

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

– Strādāt labi vēdināmā telpā;

– Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nokļūstot acīs nekavējoties izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts
  • Izmantojama ārdarbos un iekšdarbos
  • Ar putekļus saistošu efektu
  • Uzlabo krāsotās virsmas izturību
  • Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma bezkrāsas putekļus saistoša grunts uz akrilātu dispersijas bāzes. Efektīvi saista putekļus kas palikuši uz virsmām no iepriekšējām celtniecības darbu stadijām. Samazina nokrāsoto virsmu ūdens uzsūkšanas spēju, kā arī uzlabo turpmāko pārklājuma kārtu adhēziju. Samazina izmantojamo krāsu patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Izmantojama iekšdarbos un ārdarbos. Paredzēta putekļu saistīšanai uz betona, ķieģeļu, apmestu, ģipškartona un citām minerālām virsmām atvieglojot to turpmāko krāsošanu.  Nogruntēto virsmu apdarei ieteicamās krāsas :

– iekšdarbiem :  ūdens dispersiju krāsas Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, MOVILAT BASE, MOVILAT PRIMER, MOVILAT 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, 7, Movilat Anti-Bacterial,  ENAMEL AQUA UNIVERSAL ;

–  ārdarbiem :  ar ūdeni atšķaidāmā krāsa Forakril, kā arī krāsa Fasolite uz šķīdinātāju bāzes.

Veicot betona un apmestu virsmu apdari iekšdarbos vai arī tādu celtniecības konstrukciju apdari kas nav pakļautas nelabvēlīgu atmosfēras faktoru iedarbībai grunts var kalpot kā patstāvīgs pārklājums. Vienlaicīgi tiek uzlabota virsmas izturība un piešķirtas hidrofobas īpašības.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Krāsa:bezkrāsas
Žūšanas laiks +20 ºC 

temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu  50 %

1 stunda
Negaistošo vielu masas daļa, %10,0 ± 1,5
Patēriņš vienai kārtai:7 – 10 m²/l
Šķīdinātājs:Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:Ota, veltnītis vai pulverizators.
Glabāšanas laiks:36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā  temperatūrā virs +50C.
Lietošana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No stipri putekļainām virsmām nepieciešama iepriekšēja putekļu notraukšana ar piemērotas sukas palīdzību. No jaunām betona virsmām jānotīra t.s. kaļķa piens. ( skat. atsevišķu  instrukciju par betona virsmu sagatavošanu krāsošanai).

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Grunts ir gatava lietošanai un atšķaidīšana nav nepieciešama.

UZKLĀŠANA:

Uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru uzklāj  1-2 kārtas. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5ºC. Relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni .

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

– Strādāt labi vēdināmā telpā;

– Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nokļūstot acīs nekavējoties izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
DUST PRIMER
7 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22