Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FASOLITE ROOF

Atmosfēras izturīga krāsa jumtiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 2-3 h
Fasējums 0.9 l, 2.7 l, 9.9 l
Patēriņš 6 - 9 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana
  • Augsta atmosfēras un mitruma izturība
  • Lieliska noturība pret ultravioleto starojumu un temperatūras svārstībām
  • Krāsošanas darbus iespējams veikt plašā temperatūras intervālā — no mīnus 5°С līdz + 30°С
  • Novērš plaisu veidošanos

RAKSTUROJUMS:

Krāsa izgatavota uz gaismas izturīga akrilātu polimēra un hlorparafīna bāzes. Pateicoties teicamai elastībai nodrošina augstu pārklājuma atmosfēras izturību plašā temperatūru diapazonā – no – 40°С līdz + 80°С. Krāsu raksturo lieliska gaismas izturība un augsta segtspēja. Tiek novērsta azbesta nokļūšana atmosfērā. Krāsai ir teicama adhēzija kā pret jaunām virsmām tā arī pret agrāk krāsotām virsmām (izņemot virsmas kas krāsotas ar silikātu vai kaļķa krāsām). Par krāsas priekšrocību jāuzskata iespēja veikt krāsošanas darbus arī zemas temperaūras apstākļos – no mīnus 5°С līdz + 30°С.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta šīfera, ieskaitot azbestu saturoša, kā arī māla un betona dakstiņu krāsošanai. Krāsu FASOLITE  ROOF var izmantot arī apmestu, betona, ķieģeļu un citu minerālo virsmu ēku fasāžu krāsošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Krāsa:Baltā krāsa (A bāze) tonējama gaišos krāsu toņos, C bāze – tumšos krāsu toņos. Tonēšanai izmantojamas RILAKOLOR vai TEMACOLOR sistēmas.
Spīdums:Matēta.
Žūšanas laiks 20ºC temperatūrā:Līdz nelipšanai – 2 – 3 stundas,

Līdz nākošās kārtas uzklāšanai – 6 stundas.

Negaistošo vielu masas daļa, %78 ± 3
Patēriņš:6 – 9 m²/l
Šķīdinātājs:Ksilols, SOLVEKS SPRINT.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:Ota vai veltnītis.
Glabāšanas laiks:48 mēneši blīvi aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5˚C.

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi jāsamaisa.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra nolobījusies krāsa, putekļi un netīrumi. Uz virsmas nedrīkst būt apledojuši (vai ar sarmu klāti) laukumi.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Virsmas gruntēšanai izmanto pašu krāsu FASOLITE ROOF, kas iepriekš atšķaidīta ar šķīdinātāju SOLVEKS SPRINT līdz 15 % no krāsas tilpuma. Grunts uzklāšanu jāveic rūpīgi visai virsmai, ieskaitot konstrukcijas elementu galus, stūrus, savienojumus un stūros esošās detaļas.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti divās kārtās pēc gruntskārtas pilnīgas nožūšanas. Krāsas patēriņš vienai kārtai 6 – 9 m²/l. Žūšanas laiks 20ºC temperatūrā līdz nelipšanai – 2 – 3 stundas, līdz nākošās kārtas uzklāšanai – 6 stundas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Ksilols, SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

-Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

-Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts
  • Augsta atmosfēras un mitruma izturība
  • Lieliska noturība pret ultravioleto starojumu un temperatūras svārstībām
  • Krāsošanas darbus iespējams veikt plašā temperatūras intervālā — no mīnus 5°С līdz + 30°С
  • Novērš plaisu veidošanos

RAKSTUROJUMS:

Krāsa izgatavota uz gaismas izturīga akrilātu polimēra un hlorparafīna bāzes. Pateicoties teicamai elastībai nodrošina augstu pārklājuma atmosfēras izturību plašā temperatūru diapazonā – no – 40°С līdz + 80°С. Krāsu raksturo lieliska gaismas izturība un augsta segtspēja. Tiek novērsta azbesta nokļūšana atmosfērā. Krāsai ir teicama adhēzija kā pret jaunām virsmām tā arī pret agrāk krāsotām virsmām (izņemot virsmas kas krāsotas ar silikātu vai kaļķa krāsām). Par krāsas priekšrocību jāuzskata iespēja veikt krāsošanas darbus arī zemas temperaūras apstākļos – no mīnus 5°С līdz + 30°С.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta šīfera, ieskaitot azbestu saturoša, kā arī māla un betona dakstiņu krāsošanai. Krāsu FASOLITE  ROOF var izmantot arī apmestu, betona, ķieģeļu un citu minerālo virsmu ēku fasāžu krāsošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Krāsa:Baltā krāsa (A bāze) tonējama gaišos krāsu toņos, C bāze – tumšos krāsu toņos. Tonēšanai izmantojamas RILAKOLOR vai TEMACOLOR sistēmas.
Spīdums:Matēta.
Žūšanas laiks 20ºC temperatūrā:Līdz nelipšanai – 2 – 3 stundas,

Līdz nākošās kārtas uzklāšanai – 6 stundas.

Negaistošo vielu masas daļa, %78 ± 3
Patēriņš:6 – 9 m²/l
Šķīdinātājs:Ksilols, SOLVEKS SPRINT.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:Ota vai veltnītis.
Glabāšanas laiks:48 mēneši blīvi aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5˚C.
Lietošana

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi jāsamaisa.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra nolobījusies krāsa, putekļi un netīrumi. Uz virsmas nedrīkst būt apledojuši (vai ar sarmu klāti) laukumi.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Virsmas gruntēšanai izmanto pašu krāsu FASOLITE ROOF, kas iepriekš atšķaidīta ar šķīdinātāju SOLVEKS SPRINT līdz 15 % no krāsas tilpuma. Grunts uzklāšanu jāveic rūpīgi visai virsmai, ieskaitot konstrukcijas elementu galus, stūrus, savienojumus un stūros esošās detaļas.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti divās kārtās pēc gruntskārtas pilnīgas nožūšanas. Krāsas patēriņš vienai kārtai 6 – 9 m²/l. Žūšanas laiks 20ºC temperatūrā līdz nelipšanai – 2 – 3 stundas, līdz nākošās kārtas uzklāšanai – 6 stundas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Ksilols, SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

-Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

-Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
FASOLITE ROOF
6 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22