Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

SUPERPLAST-1

Balta smalkgraudaina špaktele koka virsmām
Iekšdarbiem
Pieļaujama uzklāšana ar lāpstiņu
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
Žūst 2 h
Fasējums 1.5 kg, 5.5 kg
Glabāt virs 5 ºC
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Apraksts
Lietošana

Balta smalkgraudaina špaktele uz akrilātu kopolimēru emulsijas bāzes. Paredzēta telpu remontdarbiem: apmetuma, betona, ģipškartona apdarei, lai iegūtu gludu virsmu; koka virsmu špaktelēšanai; sienu un griestu izlīdzināšanai. Lieto iekšējo apdares darbu pēdējām kārtām.

Špakteli uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz tīrām sausām virsmām. Ja nepieciešams, atšķaida ar ūdeni. Pēc nožūšanas 2-3 stundas (20±2)°C temperatūrā virsmu slīpē ar smalku smilšpapīru. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247- 500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Balta smalkgraudaina špaktele uz akrilātu kopolimēru emulsijas bāzes. Paredzēta telpu remontdarbiem: apmetuma, betona, ģipškartona apdarei, lai iegūtu gludu virsmu; koka virsmu špaktelēšanai; sienu un griestu izlīdzināšanai. Lieto iekšējo apdares darbu pēdējām kārtām.

Lietošana

Špakteli uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz tīrām sausām virsmām. Ja nepieciešams, atšķaida ar ūdeni. Pēc nožūšanas 2-3 stundas (20±2)°C temperatūrā virsmu slīpē ar smalku smilšpapīru. Glabāt blīvi noslēgtā tarā temperatūrā virs 0°C.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247- 500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkta patēriņš:
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22