Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TERMANOL alumīnija

Termiski izturīga silikona alumīnija krāsas emalja
Iekšdarbiem
Ārdarbiem
Pieļaujama krāsošana ar rulīti
Pieļaujama krāsošana ar otu
Pieļaujama krāsošana ar pulverizatoru
Produktu iespējams tonēt
Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams šķīdinātājs
Žūst 30 min. h
Fasējums 0.45
Patēriņš 10 - 11 m²/l
Tuvākais veikals
Patēriņa kalkulators
Toņu karte
Apraksts
Lietošana
Saistītie produkti

Emalja paredzēta augstām temperatūrām (līdz  + 600ºC) pakļautu tērauda virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Izmantojama krāsns durtiņu, automobīļu izpūtēju,  kamīnu režģu,  dūmvadu un tādu rūpniecisko cauruļvadu krāsošanai, kuri var tikt uzkarsēti līdz + 600ºC temperatūrai.

Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no visiem netīrumiem un attaukotai. Pirms lietošanas emalju rūpīgi jāsamaisa līdz viendabīgumam. Nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana. Atšķaidīšana parasti nav nepieciešama. Darba instrumentu mazgāšanai ieteicams izmantot šķīdinātājus 646 vai 647.  Emalju uzklāj 1 plānā kārtā ar otu, veltnīti vai pulverizatoru, nodrošinot sausā slāņa biezumu – 15 – 25 mikroni. Patēriņš –  10 – 11 m²/l . Nolūkā novērst emaljas saplaisāšanu vai nolobīšanos nepieļaut lokālu biezākas kārtas veidošanos. Žūšanas laiks līdz nelipšanai (20±2)ºC temperatūrā – 30 minūtes. Pārklājuma pilnīga sacietēšana notiek karsējot virsmu 1 stundu ne mazāk kā 230 ºC temperatūrā.  Pēc pirmās uzklāšanas ar sekojošu uzkarsēšanu iespējama specifiskas smakas parādīšanās. Šinī gadījumā nepieciešama telpas izvēdināšana.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņa ar vietējo likumdošanu.

Vajag palīdzību?
info@rilak.lv
+371 67 458 776
Jautājums par preci
Apraksts

Emalja paredzēta augstām temperatūrām (līdz  + 600ºC) pakļautu tērauda virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Izmantojama krāsns durtiņu, automobīļu izpūtēju,  kamīnu režģu,  dūmvadu un tādu rūpniecisko cauruļvadu krāsošanai, kuri var tikt uzkarsēti līdz + 600ºC temperatūrai.

Lietošana

Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no visiem netīrumiem un attaukotai. Pirms lietošanas emalju rūpīgi jāsamaisa līdz viendabīgumam. Nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana. Atšķaidīšana parasti nav nepieciešama. Darba instrumentu mazgāšanai ieteicams izmantot šķīdinātājus 646 vai 647.  Emalju uzklāj 1 plānā kārtā ar otu, veltnīti vai pulverizatoru, nodrošinot sausā slāņa biezumu – 15 – 25 mikroni. Patēriņš –  10 – 11 m²/l . Nolūkā novērst emaljas saplaisāšanu vai nolobīšanos nepieļaut lokālu biezākas kārtas veidošanos. Žūšanas laiks līdz nelipšanai (20±2)ºC temperatūrā – 30 minūtes. Pārklājuma pilnīga sacietēšana notiek karsējot virsmu 1 stundu ne mazāk kā 230 ºC temperatūrā.  Pēc pirmās uzklāšanas ar sekojošu uzkarsēšanu iespējama specifiskas smakas parādīšanās. Šinī gadījumā nepieciešama telpas izvēdināšana.

DARBA DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņa ar vietējo likumdošanu.

Saistītie produkti
Jautājums par preci
Patēriņa kalkulators

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

Patēriņa kalkulators

Uzziniet, cik daudz produkta nepieciešams Jūsu vajadzībām.

Produkts:
Produkta patēriņš:
TERMANOL alumīnija
10 m²/l
Virsmas laukums:
Pēc mūsu aprēķiniem Jums vajadzēs aptuveni:
0
litrus produkta vienai kārtai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22