Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mūsu vēsture

Gadsimti mainās - vērtības saglabājās!

Pirmsākumi

Rīgas laku un krāsu rūpnīcas pirmsākumi meklējami 1898. g.  Daugavgrīvas ielā 63/65, kur rūpnīca atrodas arī pašreiz.

1798

Ebreju uzņēmējs Leopolds Kassella Frankfurtē pie Mainas dibina ķīmisku produktu (krāsvielu, zāļu, kosmetikas) ražošanas firmu Leopold Kassella & Ko.

1923 - 1937

Inženieris-ķīmiķis Mārtiņš Kalniņš, absolvējis Jēnas universitāti (Vācijā) un ieguvis pieredzi vadošajās vācu ķīmiskās rūpniecības kompānijās. 

1921.g.Mārtiņš Kalniņš nodibina savu uzņēmumu Ķīmiskā fabrika Mārtiņš Kalniņš  un uzsāk ražot sausās krāsas, vēlāk arī eļļas krāsas un emaljas.

Līdztekus krāsām tiek uzsākta  mazgāšanas līdzekļu (arī plaši pazīstamās “Nitra”), tīrīšanas un attaukošnas līdzekļu ražošana. 

Rūpnīcā dibinās zinātniskā laboratorija, kas veic pētījumus būvaizsardzībā, metālu aizsardzībā pret koroziju, koksnes aizsardzībā, apģērbu kopšānā un tīrīšanā.

1937

1930-1937.g. notiek Mārtiņa Kalniņa pārrunas ar firmu “Leopold Kassella & Ko” par telpu un iekārtu iegādi.

1937.g. 27.novembrī tiek parakstīts pirkšanas-pārdošanas līgums ar sabiedrību “Leopolds Kassela & Ko” . Ķīmiskā fabrika Mārtiņš Kalniņš pārceļās uz jaunajām telpām. Tiek veikta rūpnīcas rekonstrukcija.

Fabrikas jauda pieaug, produkcijas sortiments paplašinās. Atsevišķi ražošanas procesi tiek mehanizēti. 

Fabrika nodarbināja ap 100 strādnieku.

Reklāma 1923-1940

Izmantojot Vācijā gūto pieredzi M.Kalniņš pielieto modernus reklāmas risinājumus.

1940 - 1941

Padomju  laikā fabriku pārņēma valsts. Fabrika iegūst nosaukumu Ķīmiskā fabrika “Nitra”.

Par fabrikas direktoru tiek nozīmēts Mārtiņš Kalniņš. 

No šī amata viņš tiek atbrīvots 1941. gada  aprīlī, apcietināts un izsūtīts.

Fabrikā ražo sausās zemes krāsas, eļļas krāsas, minerālpigmentus, antiseptiķus kokam un populāro veļas pulveri “Nitra”. 

1941-1944

Vācu  laikā fabrika tiek saukta Chemische Werke „Nitra”.

Ražošana sašaurinās. Tiek ražota kalcinētā un kaustiskā soda, mazgāšanas līdzekļi. 

Daļa ražošanas iekārtu tiek demontēta un sagatavota nosūtīšanai uz Vāciju.

1946-1951

Pēc kara un padomju varas restaurācijas fabrika atjauno darbību krāsu ražošanas jomā. Uzņēmumu nodod vietējās ražošanas ministrijai.

Atjauno malšanas un ķīmisko krāsu cehu iekārtas. Fabrika ražo minerālos pigmentus un organiskos pigmentus, krāsvielas, sausās līmes krāsas.

Strādnieku skaists 80-100.

1951-1964

1951. g, fabrika nonāk PSRS Ķīmiskās ministrijas pakļautībā, un iegūst nosaukumu “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” (RLKR).

Sākas rūpnīcas rekonstrukcija un ievērojama paplašināšana. Uzņēmums kļūst par vienu no lielākajiem savā nozarē valstī. Tiek ražots plašs sortiments: alkīdemaljas, gruntis lauksaimniecības mašīnām un aparātiem, poliēsteru un uralkīdu emaljas, elektroforēzes grunts autorūpnīcām, alkīd- un poliēsteru lakas, sausais cinka baltums, neapaugošas emaljas kuģu būves un remonta rūpnīcām u.c.

1964 -1991

1964. g. darbu uzsāk rūpnīcas Centrālā laboratorija ar pilotiekārtām.

1965 .-1991. g. Rūpnīcas produkciju iegādājas patērētāji gan Latvijā, gan citās padomju republikās. To vidū – lielākās PSRS autorūpnīcas Gorkijā, Iževskā, Maskavā, lauksaimniecības mašīnu rūpnīcas, Minskas un Ļvovas televizoru rūpnīcas, Rīgas radio rūpnīca, mēbeļu fabrikas, mūzikas instrumentu fabrikas, kuģu būvētavas un remontrūpnīcas.

Jaunu produkcijas veidu izstrādāšanā RLKR aktīvi sadarbojas ar vairākiem zinātniskajiem institūtiem Maskavā un Ļeņingradā.

1992-1996

1992. gadā RLKR tiek pakļauta Latvijas jurisdikcijai, saraujot  visas pakļautības saites ar bijušo PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministriju un institūtiem. Izmainās rūpnīcas nosaukums – „Valsts Rīgas laku un krāsu rūpnīca”.

1995.-96.g. notiek rūpnīcas privatizācija, un šajā periodā tā saucas „Privatizējamā Rīgas laku un krāsu rūpnīca”.

1996. gada 23. februārī uzņēmums tiek reģistrēts ar nosaukumu SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” un kļūst par privātu uzņēmumu. Viens no īpašniekiem ir Mārtiņa Kalniņa seniora dēls – Mārtiņš Kalniņš.  Uzņēmums saglabā gan iepriekš ražotos produktus, gan turpmākajos gados izstrādā un ievieš ražošanā vairāk kā 50 jaunus produktus.

RLKR mūsdienās

Mūsdienās Rīgas krāsu un laku rupnīca ir  krāsu un laku produkcijas ražošanas līdere Baltijas valstīs.

Rūpnīcas krāsu un laku tonēšanas sistēma dod iespēju klientam izvēlēties jebkuru toni no vairāk kā 6000 toņu paletes.

Katru gadu tiek modernizētas un atjauninātas tehnoloģiskās iekārtas, kas ļauj nodrošināt atbilstību krāsu un laku materiāliem noteiktām un pastāvīgi pieaugošām prasībām.

Sazinies ar mums

Būsim priecīgi palīdzēt

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22